top of page

Forecast Horizons day 2 Europe after the rain

Videopresentatie op 'WARum'.

"Waar Armando - bijna verwijzend naar Rilkes teksten rond het landschap - het landschap als 'stille getuigen' omschrijft (de natuur groeit als het ware over de littekens heen, of zoals Rilke zei: de natuur houdt zich met de mens niet bezig); lijken de landschappen die in de serie 'Forecast Horizons' getoond worden, zich wel degelijk bewust te zijn van de geschiedenis.

De titel 'Forecast Horizons' is een term uit de economie, waar men via data de toekomst tracht bloot te leggen. Ik vermoed dat het 'onvermijdelijke' voorbij die horizon ligt..."

Sven Verhaeghe, 2014.

bottom of page